16th IARU High Speed Telegraphy World Championship - Albena - Bulgaria 2019

SINGLE STANDINGS CATEGORY B

HST Manager Software Copyright Mathias Kolpe, DL4MM

Last Update: 16.09.2019 18:51:36

   Legend: NQ = not qualified, OC = out of competition, DQ = disqualified, > = > 5 Errors
B - Youngster Males RECEIVING TRANSMITTING MORSERUNNER RUFZXP OVERALL
PARTICIPANT LETTERS FIGURES MIXED TOTAL LETTERS FIGURES MIXED TOTAL RUN 1 RUN 2 TOTAL RUN 1 RUN 2 TOTAL TOTAL
C. CALL NAME Team Spd. Err Spd. Err Spd. Err Points Pl. Spd. Err Qual Spd. Err Qual Spd. Err Qual Points Pl. Points Points Points Pl. Points Spd. Points Spd. Points Pl. Points Pl.
B EW8KK Kiryl Karahin BY 210 4 220 2 180 3 300,0 1 162 3 ,820 154 1 ,940 138 1 ,930 259,2 NQ 3.806 4.263 100 1 156.066 682 138.081 662 100 1 759,2 1
B EW7KEY Mikita Bindasau BY 200 0 190 2 150 0 268,0 NQ 184 0 1,000 137 0 1,000 127 1 ,950 276,4 1 3.110 3.115 73,1 NQ 87.039 538 91.758 554 58,8 NQ 676,3 2
B UB3DPG Artem Melkin RU 200 4 180 3 160 > 176,3 NQ 156 1 ,947 120 1 ,950 118 3 ,840 226,1 2 2.665 2.561 62,5 3 78.564 507 74.112 492 50,3 2 515,2 3
B YO3-607 Vasile Nita RO 120 2 140 2 100 2 176,0 NQ 131 0 1,000 82 0 1,000 87 0 1,000 187,4 3 2.910 2.968 69,6 2 46.029 450 48.782 467 31,3 3 464,3 4
B YO3-661 Valentin Stefan Harabagiu RO 150 1 140 1 110 2 197,1 2 104 0 1,000 80 0 1,000 88 0 1,000 172,2 NQ 2.934 2.506 68,8 NQ 30.047 325 25.039 289 19,3 NQ 457,4 5
B R4F-55 Matvei Shilchikov RU 140 0 130 1 90 3 176,4 3 106 1 ,950 82 0 1,000 83 1 ,950 165,0 NQ 1.145 1.072 26,9 NQ 25.141 281 23.184 265 16,1 NQ 384,4 6
B HA3SB Szücs Bálint HU 110 4 90 2 70 3 129,8 4 71 0 1,000 40 0 1,000 55 0 ,990 104,1 4 1.078 743 25,3 6 10.774 192 11.275 210 7,2 5 266,4 7
B ER1373 Marcel Crivourucenco MD 90 0 70 0 110 > 75,8 5 51 2 ,890 34 3 ,850 9 3 ,830 48,9 6 1.887 1.484 44,3 4 26.419 335 26.141 316 16,9 4 185,9 8
B OE401006 Paul Bobal AT 30 1 40 1 20 2 42,2 6 45 0 1,000 32 2 ,890 30 3 ,840 61,3 5 311 248 7,3 7 270 42 0,2 7 111,0 9
B LZ2-016 Baris Fehmi BG 120 > 80 0 80 > 36,7 7 10 3 ,830 20 3 ,830 10 3 ,830 21,3 7 782 1.202 28,2 5 6.348 166 4,1 6 90,3 10
B YO8RQW David Octavian Darie RO 100 0 130 0 100 4 162,3 NQ 94 3 ,830 55 3 ,850 51 3 ,840 103,8 NQ 2.598 2.425 60,9 NQ 32.084 325 28.538 237 20,6 NQ 347,6 NQ